Beter beginnen en duurzaam stoppen.

De vis wordt duur betaald
— Kniertje (uit: Op hoop van zegen)

Projecten kenmerken zich meestal door een duidelijke kop en staart. Aresz is er van overtuigd dat juist in deze benadering veel projecten niet succesvol kunnen zijn.

Projecten komen veelal moeilijk van start (de kop). Ze blijven hangen in planvorming en steeds verder willen concretiseren van de aanpak en verwachtte resultaten. Als een project dan eenmaal van start gaat, dan blijkt de praktijk toch weerbarstiger en moet het plan meteen weer worden bijgesteld. 

Aresz gelooft dat er een goed plan ten grondslag moet liggen aan de start van het project, maar dat er vooral sprake moet zijn van ondernemerschap (lef) om het project te beginnen. 

In tegenstelling tot een moeizame start wordt het einde van projecten (de staart) vaak een overhaaste snelle beslissing. Het project is op papier succesvol opgeleverd. Iedereen wil weer door met zijn dagelijkse werk. De stuurgroep en projectmanager krijgen decharge. Na afronding ontstaat echter een steeds groeiende ontevredenheid over de echte bijdrage van het project aan de organisatiedoelen.

Aresz start een project met het einddoel in zicht en dit doel rijkt verder dan de directe beoogde projectresultaten. We werken altijd met het oog op de lange termijn. De projectdoelen worden hierbij blijvend getoetst en dat vraagt om een zeer wendbare projectorganisatie.

Dit alles lijkt misschien eenvoudig, maar blijkt in de praktijk zeer complex. Wilt u ook eens sparren over hoe ook uw projecten beter kunnen beginnen en duurzaam stoppen? Neem dan contact met ons op.

YWork nieuwe naam voor YoungProfs

YWork white on grey.png

Het in februari 2017 gelanceerde YoungProfs gaat verder onder de naam YWork.

Het YWork programma ontwikkelt starters op de arbeidsmarkt tot dé project en management professionals van morgen.  Het programma bestaat uit een combinatie van praktijkervaring, training en actieve coaching. De YWorkers doorlopen één of meerdere opdrachten waarbij ze intensief worden begeleid door senior professionals.

Voor meer informatie ga dan naar de YWork website.

Rommel de bommel, wat een gestommel!

IMG_0307.jpg

Rommel de bommel,
wat een gestommel,
hoor we me daar op ons kantoor.
Rinkeldekinkel, wat een gerinkel,
wat een geholderdebolder.

Dat is Sinterklaas
met zijn knecht Pieterbaas,
die zijn weer uit Spanje gekomen.

Ze hebben weer zakken
en manden en pakken,
vol lekkers en moois meegenomen.

Ze gaan met gemak
met hun paard op ’t dak,
geen regen of wind kan hen hinderen.

Ze vragen meteen
door de schoorsteen dan heen:
“Zijn hier ook nog lieve kinderen?”

Geef mij nu vertrouwen

Wendbaarheid is een groot goed in een steeds meer concurrerende samenleving. Organisaties willen en moeten daarom steeds vaker Agile werken, maar vergeten vaak om de randvoorwaardelijke principes na te streven die Agile zo effectief maakt.

Autonomie van de Agile teams is één van deze randvoorwaardelijke principes. In het veelgeprezen Spotify Model wordt zelfs gesproken over dé belangrijkste drijvende kracht. Toch zien wij bij veel organisaties dat er nauwelijks sprake is van autonome en zelf organiserende teams.

In de ideale Agile-wereld zijn visie en doelen bij iedereen bekend en werken teams autonoom aan onderling afgestemde oplossingen om deze doelen te bereiken. In de praktijk zien we helaas dat managers niet uitdragen welke doelen ze willen bereiken, maar welke oplossingen ze van de teams verwachten. Dit vertaalt zich meestal in strenge verantwoordingslijnen naar het hogere management en kenmerkt gebrek aan autonomie. Zo zien we bijvoorbeeld in het artikel ‘Weg met die planning’ van Maxelle Runge dat teams continu worden geconfronteerd met planningsvraagstukken die niet bijdragen aan zelfsturing, maar puur bedoeld zijn ter verantwoording.

Agile veronderstelt dat teams effectiever werken als er sprake is van méér autonomie. Nu zouden we gebrek aan autonomie kunnen vertalen in gebrek aan vertrouwen, maar dat is te kort door de bocht. Vertrouwen kun je niet gegeven, vertrouwen ontstaat als gevolg van resultaten. Managers kunnen teams wel meer autonomie geven. Ervaring leert dat teams van nature zeer verantwoordelijk met een toename in autonomie omgaan, maar dat het voor managers moeilijk is om een deel van hun autonomie los te laten.

Is er in uw organisatie sprake van autonome teams? Stelt u zichzelf dan eerste de vraag: waar moeten teams zich over verantwoorden? Over hun bijdrage aan de organisatie doelen? Of over planning, budget, kwaliteit en resultaten? Hoeveel regels zijn aan teams opgelegd? Of mogen teams zelf beslissen over werkmethoden, hulpmiddelen en samenstelling?

Weg met die planning

Projectplanningen en Agile principes staan vaak onnodig lijnrecht tegenover elkaar. Dit duidelijk zichtbaar bij organisaties waar agile ontwikkelteams onderdeel uitmaken van meer traditionele project structuren. Opdrachtgevers verwachten hier nog vaak gedetailleerde planningen voor lange termijn resultaten. Vaak tot grote frustratie van de Agile product owner. Dit roept de vraag op of het wel wenselijk is om detail planningen af te geven, omdat anders het agile gedachtengoed niet wordt gerespecteerd.

100% agile organisaties bestaan niet. Dat betekent niet dat op teamniveau niet Agile gewerkt kan worden, maar betekent ook niet dat op teamniveau de traditionele besturingsmiddelen genegeerd kunnen worden. Natuurlijk is het efficiënter als de hele organisatie Agile denkt en werkt, maar dat is vooralsnog een utopie.

Het Agile Manifesto stelt dat plannen (en planningen) ondergeschikt zijn aan de noodzaak om in te spelen op veranderingen. Je zou kunnen stellen dat planningen overbodig zijn als teams elke dag zo effectief mogelijk werken aan het op dat moment meest relevante product. Maar juist in organisaties waar Agile teams onderdeel uitmaken van traditionele structuren kunnen planningen worden gebruikt om een brug te slaan tussen twee werelden. Opdrachtgevers moeten zich hierbij nadrukkelijk realiseren dat het maken van planningen geen doel op zichzelf is. Dat is geen Agile principe, maar is ook bij Prince2 gemeengoed. Agile teams zouden het opstellen en delen van planningen meer moeten beschouwen als een communicatievorm om stakeholders regelmatig te informeren over de richting van het team, waarbij organisatie doelen en verwachtte teamresultaten met elkaar in verbinding worden gebracht.

Aresz introduceert: YoungProfs

Met ons YoungProfs programma haal je toptalenten in huis. Gedreven talenten die elke dag een beetje beter willen worden. Wij helpen deze starters op de arbeidsmarkt om zich te ontwikkelen tot dé projectmanager van morgen.

Het YoungProfs programma bestaat uit een combinatie van praktijkervaring en training. De YoungProfs doorlopen één of meerdere opdrachten waarbij ze intensief worden begeleid door senior Aresz consultants en projectmanagers. 

Zodra het programma is afgerond kunnen opdrachtgever onze YoungProfs - of op dat moment eigenlijk de Profs - kosteloos een baan aanbieden. Maar let op! Ons Profs zijn kritisch, dat leren wij ze iedere dag. Dus opdrachtgevers zullen echt hun best doen om de talenten voor zich te winnen. Leuk toch?

De jeugd heeft de toekomst

De Hogeschool Windesheim biedt de minor Concept & Creation. De minor is een samenwerking tussen de ICT-opleidingen en de opleiding Communicatie.

Studenten werken in de minor aan een digitaal concept voor een voor hen bekend probleem. Een online campagne, een website, een mobiele toepassing, crossmedia-toepassingen (combineren van digitale en traditionele media), een game, interactieve TV & online video of een sociale media toepassing. Hierbij streven de student ernaar dat het eindproduct zo in de markt kan worden gezet.

Studenten werken in een multidisciplinaire teams uit verschillende opleidingen die elk hun eigen expertise inbrengen. Denk aan Informatica, Commerciële Economie, Communicatie, Business IT and Management en Industrieel Product Ontwerp. Samen formuleren ze de doelstelling en werken ze vanuit hun eigen discipline aan het concept.

De opdrachten kunnen zeer verschillend van aard zijn. Er zijn eigenlijk maar twee eisen: het moet om digitale media gaan en een werkend (prototype-) product opleveren. Denk aan een site, app, game, social media-toepassing, etc.

Halverwege de minor tijdens een Dragon's Den sessie met Aresz presenteren alle groepen twee concepten. Deze concepten worden getoetst en gewogen op haalbaarheid en commercieel inzicht. Na de sessie kiezen de studenten één concept waar ze de rest van de minor mee verder werken. Aan het eind van de minor presenteren alle groepen het hun creatie en volgt een eindbeoordeling.

Digitalisering rechtspraak kan alleen agile

rechtspraak.jpg

De Rechtspraak werkt Agile. De enige manier om hét grote strategische programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) succesvol te kunnen realiseren. Met een groep ontwerpers, bouwers en testers die in multidisciplinaire teams samenwerken aan één doelstelling: de digitalisering van de rechtspraak.

De rechtspraak in Nederland verandert ingrijpend de komende jaren. Het veelomvattende verander- en moderniseringsprogramma KEI moet de rechtspraak toegankelijker en begrijpelijker maken door middel van innovatie en digitalisering. Hiertoe dient de ICT van de rechtspraak volledig te worden vernieuwd

Onze collega Henri Peters is Programmamanager KEI-IT bij De Rechtspraak. Samen met Frank Kist en Irene Tiepel schreef hij dit artikel voor iBestuur.

Aresz sponsor van 'GezelligCMGten'

GezelligCMGten is een netwerk platform om gave contacten te leggen en mooie en waarde(n)volle relaties aan te kunnen gaan. De gedachte achter dit jaarlijks terugkerende evenement is dat, ondanks turbulente tijden, de waarde van waarde van goede relaties niet verandert.

Om het netwerk platform succesvol vorm te kunnen geven, is de aanwezigheid van gelijkgestemde mensen een voorwaarde. Als basis is daarbij gekozen voor oud-CMGers en alles wat hun bindt. Echter; iedereen die zich daar mee kan associëren is welkom! Op donderdag 27 juni 2013 is al weer de vierde editie van GezelligCMGten. Er wordt gerekend op maximaal 200 deelnemers.

De gedachte achter deze succesvolle jaarlijkse bijeenkomst past naadloos in de visie van Aresz en Flexxer. Deze onderkent dat persoonlijk contact en de wetenschap “op elkaar te kunnen bouwen” nadrukkelijk een rol spelen in zowel de arbeidsmarkt als in het sociale leven. We zijn er dan ook trots op ons als sponsor op te kunnen treden. Voor meer informatie: www.gezelligcmgten.nl

Schermafbeelding 2013-04-19 om 17.22.59.png

Paperclip, Gloeilamp, Apple…..Aresz?

Stilstand is achteruitgang en waarom zou Aresz daar een uitzondering op zijn? De afgelopen week hebben we in Den Bosch uitgebreid stil gestaan bij de voortdenderende wereld om ons heen. Welke ontwikkelingen zien we? Waar(mee) kan Aresz toegevoegde waarde tonen en vooral; wat vinden we leuk?

Aangezien dit ook voor ons geen dagelijkse kost is; waren we meer dan nieuwsgierig naar de uitkomst van deze “heisessie”. En die is heel positief. Genoeg creativiteit om kansen te zien en ideeën te genereren, genoeg energie om ermee aan de slag te gaan.

De komende maanden gaan we hier verder inhoud aan geven. Updates van onze ondernemende avonturen kun je volgen, op deze blog!

groeiende_gloeilamp.jpg

Aresz ook een beetje kampioen!

De C1 van UFC Utrecht Leidsche Rijn is kampioen geworden van Midden-Nederland. Het team versloeg daarmee de teams uit onder andere Utrecht, Amersfoort en Rhenen. De Leidsche Rijners begonnen als favoriet aan de finalewedstrijd, maar kwamen door de zenuwen toch 1-0 achter te staan in de eerste periode.

Met goed samenspel en een paar mooie doelpunten nam de C1 de voorsprong. Met de voorsprong groeide ook het zelfvertrouwen. Hierdoor werd de wedstrijd overtuigend met 7-3 gewonnen.

UFC Utrecht Leidsche Rijn heeft een grote jeugdafdeling. Floorball is dan ook een sport die snel te leren is, maar toch ook voor de gevorderde speler veel uitdaging biedt.

!cid_1E7A2808-3169-45B8-8A80-81F3B9C7A821.jpg

Aresz Open 2012

Ook dit jaar organiseert Aresz weer een nieuwe editie van de Aresz Open. Doel van dit golfevenement is om de Stichting Vrienden van Tanzania te helpen een betere toekomst te realiseren voor kinderen in het Arumeru District in Tanzania. Kennis is een enorme kracht en dit jaar is dan ook ons doel om structureel de computer en communicatie opleiding voor kinderen vorm te geven.

Transient

Kijk voor meer informatie hier.

Risico's voorkomen of crisis situaties controleren?

In Nederland-Verzekerland wordt er van alles gedaan om risico's te mijden. Aresz was aanwezig bij de BNR debatserie De Nieuwe Onderneming met als onderwerp Ruimte voor Risico's. Centraal in het debat stond de keuze tussen risico's nemen (ondernemen) of risico's mijden. Al snel vervallen we dan in discussies over audits, ISO certificeringen en verzekeren. Er is vervolgens altijd wel een reden om het risico te mijden. Echter, er moeten risico's worden genomen om als organisatie verder te komen. Op dat moment is nog maar één soort vraag relevant; bent u in staat om te handelen als het risico optreedt? Ben u in staat om een potentiele crisis te voorkomen? Bent u CrisisAware?

Transient

Zodra we meer weten

Vroeger was het makkelijk. Wilde uw organisatie een groot probleem niet direct communiceren met de buitenwereld, dan... deed u dat gewoon niet! Om vervolgens rustig na te denken over de inhoud van de communicatie. Met een beetje geluk was het probleem intussen al opgelost.

Transient

Deze razendsnel tot prehistorie verworden benadering kost u tegenwoordig op zijn minst uw imago en met een beetje pech het voortbestaan van de organisatie. Een gigantisch aantal voorbeelden van organisaties dat hier niet op is voorbereid passeert dagelijks Twitter, Facebook en Geenstijl. Daarbij stopt het niet bij Youp's T-Mobile, Ajax of een gemeentelijke instantie waar Rutger irritant scherp de vinger op de zere plek weet te leggen. Multinational of MKB, de nieuwe media weet u te vinden als er iets mis dreigt te gaan. Organisaties hebben vervolgens de grootste moeite om met deze negatieve publiciteit om te gaan. 

Het brengen van een slechte boodschap gaat de meeste organisaties niet goed af. Communicatie is een vak apart; crisiscommunicatie is een specialisme. Het ontkennen van een bestaand probleem,  staat minimaal gelijk aan het diskwalificeren van de eigen organisatie. Dat lukte bijvoorbeeld Turkisch Airlines na het ongeluk op Schiphol. Ontkennen dat er dodelijke slachtoffers waren, terwijl op Twitter foto’s van gevulde bodybags werden geretweet.

Bedrijven dienen voorbereid te zijn op de wijze waarop zij willen communiceren indien zich een crisis voordoet. Zich bewust te zijn hoe hun reactie zal zijn als er een kritieke situatie ontstaat. Want een crisis ligt snel op straat  en bent u zomaar Trending Topic. Natuurlijk; u bent een open organisatie en heeft tenslotte niets te verbergen. Maar bent u Powned proof?

De crisis van morgen vraagt vandaag om een andere vorm van communicatie.

Uitwijkgeeltjes

Zomaar een balie bij een, zelfbenoemde, publieksvriendelijke gemeente. Ik loop naar een klantvriendelijk apparaat, geeft aan voor welke dienst ik kom en krijg een mooi geprint ticket met de tekst "Balie F : volgnummer 23". Heel handig, werkt als een zonnetje. Over nagedacht, denk ik nog. Daar word ik altijd vrolijk van; als ergens over is nagedacht. Er is dan ook een flinke werkgroep mee bezig geweest, bleek later. Glimlachend wacht ik op mijn beurt. Totdat de printer het begeeft. Het effect is.... gigantisch. De wachtende klanten (veel!) weten niet meer aan welke balie paspoort of rijbewijs kan worden verlengd, laat staan wanneer aan de beurt. Weeffoutje van de werkgroep.

Het vervolg is hilarisch. Met amateuristische geeltjes, veel gevloek door lange wachtrijen (want uiteraard gedurende de avondopenstelling vlak voor de vakantietijd: Murphy!) en een toontje lager wat betreft de publieksvriendelijkheid kroop de gemeente terug in haar schulp. Nog net geen briefje op de voordeur. "Wegens omstandigheden gesloten, voor dringende zaken kunt u naar onze buurgemeentes".

Zo’n onnozel printertje…zomaar een onbekend kritisch component in het bedrijfsproces! Het geeft overduidelijk aan van welke, in eerste instantie onbelangrijke, componenten een organisatie afhankelijk kan zijn. Natuurlijk dacht ook deze gemeente een flexibele instelling te hebben en in te kunnen spelen op onverwachte omstandigheden. Dat viel dus tegen.

Nu betreft bovenstaande ervaring uiteraard een beperkte impact. Maar let wel; in het groot is het niet anders! Dan vertaalt "de flexibele instelling" zich in een crisisplan.

Ah, zo zegt u, wij hebben een crisisplan. Wij hebben daar wel degelijk over nagedacht; dus dit gaat ons niet overkomen!

Vooropgesteld; het is goed om een crisisplan te hebben. Daarmee heeft u al een voorsprong op een behoorlijk deel van uw collega’s en concurrenten. Mits… het actueel en compleet is! Dat betekent dat u goed inzicht heeft in uw bedrijfsprocessen en in de kritische componenten binnen die processen. Dat ook regelmatig toetst en herijkt, op een steeds gedetailleerder niveau.

Hoeveel scenario's u ook bedenkt; de crisis van morgen komt altijd uit onverwachte hoek. Met die zekerheid in het achterhoofd is het minste wat u kunt doen de bedrijfskritische componenten in beeld hebben. Maar dat heeft u, zei u al.

Dictator gezocht!

Nee, we hebben het hier over de oorspronkelijke betekenis van het woord; stammend uit de Romeinse tijd. Een dictator; iemand die tijdens een crisissituatie tijdelijk de absolute macht kreeg van de Senaat. Wanneer de crisis voorbij was, trad de dictator vrijwillig af en ging de macht weer terug naar de Senaat. De Romeinen wisten het al; een lijnmanager en een crisismanager zijn in de regel verschillende type personen.

Een lijnmanager dient te denken in relaties op lange termijn; personeel zo te motiveren dat zij langdurig hun werk zo goed mogelijk doen. In een crisis... bestaat geen lange termijn! Een crisisleider moet maatregelen nemen zonder uitgebreide discussie of dat wel de juiste beslissing is. Knopen doorhakken waarbij mensen voor het hoofd worden gestoten. Het woord van de crisisleider is wet met als enig doel de crisis te overwinnen en te overleven. 

In een notendop is hier een belangrijke oorzaak van de huidige economische crisis aangestipt. Het is voor regeringsleiders (lijnmanagers!) eenvoudigweg niet mogelijk afdoende maatregelen te nemen om de crisis te bezweren. Zij hebben andere, lange termijn, belangen zoals een politieke achterban en aanstaande verkiezingen. De Europese Centrale Bank als dictator graag!

Goed, een crisisleider dus. Iemand vooraf geselecteerd op het vermogen snel beslissingen te kunnen nemen. Deze door te kunnen drukken. Iemand met lef. Iemand die tijdens de crisis de “absolute macht” heeft. Onomstreden. Heeft u binnen uw organisatie al iemand op het oog voor de crisis van morgen?

 

Voorkomen is beter dan failliet

Een regulier bezoek aan de tandarts is de gewoonste zaak van de wereld. Liefst twee maal per jaar voor controle in de stoel. Ook de jaarlijkse periodieke keuring voor de auto vinden we heel normaal, verplicht zelfs. Logisch; het is goed om regelmatig te controleren of alles nog naar behoren werkt. We lopen immers een grotere kans op (blijvende) schade als we deze routines verzuimen. De gevolgen van een versleten rem kunnen groot zijn.

Opvallend genoeg is die vanzelfsprekendheid van controle en oefenen in het bedrijfsleven veel minder aanwezig. Een jaarlijkse health check van de organisatie wordt zelden in de jaarplannen benoemd. Laat staan uitgevoerd! Ja, de BHV oefening, daar willen we nog wel aan. Het gaat dan om levens van mensen, nogal van belang. Maar oefenen op het overleven van uw organisatie? Het voelt op zijn minst als gedoe, kost tijd of er wordt eenvoudigweg in het geheel niet aan gedacht. Een gedegen voorbereiden op een mogelijke crisissituatie? Dat doe je maar in je eigen tijd!

Veel organisaties nemen dus bewust het risico onvoorbereid een crisis te ondergaan. Zelfs praktijkvoorbeelden van crisis situaties in de krant lokken meestal dezelfde reactie uit: "Dat overkomt ons niet". 

Bent u echt klaar voor de crisis van morgen?

Social Impact

De impact die social media heeft op het imago, de primaire dienstverlening en daarmee de continuïteit van een organisatie wordt steeds groter. Het is fascinerend te zien hoe de impact van een crisis of gebeurtenis exponentieel toeneemt zodra de media een rol speelt.

Afgelopen weekend een dreigende zwarte rook uit het pand van bij een grote financiële instelling, centraal in het land. De schade is beperkt, geen aandacht in de reguliere media. Enige bewijs…Foto’s op Twitter! Massaal gestrande reizigers door uitval van het openbaar vervoer? Twitter berichtjes met het verzoek mee te kunnen rijden naar een bepaalde bestemming leverde diverse lift-aanbiedingen op. Onschuldige verstoringen, maar de smartphones zien alles. Er lopen 10 miljoen journalisten door het land.

Social Media een hype? Niet meer. In 2009 bijvoorbeeld; de persconferentie na het ongeluk met Turkish Airlines in Amsterdam. Terwijl de woordvoerders meldden dat de impact nog onduidelijk is, stromen op de smartphones van de aanwezige journalisten tweets en foto’s binnen van gevulde bodybags. U kunt het niet meer negeren.

De impact van social media zou door organisaties als een kans moeten worden gezien. Er zijn al organisaties die dagelijks het internet monitoren op hashtags met negatieve tweets over hun organisatie of product. Amber Alert via Twitter verspreidt zich razendsnel door het land. Het is slechts het topje van de ijsberg; de komende tijd zullen dit soort toepassingen gaan groeien. Crisis of niet.

Bent u zich bewust van de kansen en bedreigingen van twitter en facebook?

Migrerende baggeraar

ICT Migratietrajecten blijven ondanks de financiële crisis actueel. Leveranciers dwingen hun klanten simpelweg door het stopzetten van ondersteuning op oudere systemen. De standaard werkplek, zoals vaak nog uitgerust uitgerust met Windows XP en Office XP, moet worden getransformeerd in een nieuwe werkplek gebaseerd op de laatste technieken.

Begin oktober is Aresz gestart bij een nieuwe opdrachtgever, een oer-Nederlandse baggeraar. Zij staan aan de vooravond van een grote migratie. De huidige werkplek wordt getransformeerd naar een nieuwe werkplek gebaseerd op Windows 7 met Office 2010. Weer helemaal bij de tijd, maar dit betekent dat ook circa 30% van de geïnstalleerde PC's en laptops moet worden vervangen door nieuwe hardware. Tot slot moet ook het rekencentrum een flinke upgrade krijgen. Al met al een flinke gedwongen operatie.

Een van de grote uitdaging bij deze internationaal opererende baggeraar is de geografische diversiteit van de werkplekken. Naast Nederland moeten ook Rio de Janeiro, Australië en alles daar tussenin worden aangepakt. Om het reizen te beperken en de risico's te minimaliseren krijgt de logistiek een belangrijke plaats in het project ; wie gaat waar naar toe? Hebben we dan ook al de beschikking over de te vervangen PC's op locatie? Hoe zorg ik ervoor dat we alle locaties aandoen met zo weinig mogelijk trips die ook weer niet te lang duren? En uiteraard..hoe kunnen we daarbij de kosten zo laag mogelijk houden? Een prachtige uitdaging waarbij we uiteraard gaan voor een optimaal resultaat.