Struisvogel

Bij klanten zien we regelmatig een dreigende crisissituatie ontstaan. Te vaak zien we dat het fundament om een dergelijke situatie te borgen beperkt aanwezig is.  Met alle stress, onduidelijkheid en onzorgvuldigheid van dien. Totdat blijkt dat het slechts een dreiging bleek te zijn en weer wordt overgegaan tot de orde van de dag. Dat fundament? Dat zien we bij de volgende crisis wel weer.

De  afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan onze Crisis Management tool. De 1.0 versie is bijna af nu, we staan dan ook op het op punt de markt te gaan benaderen. Uit de gesprekken die we  voeren blijkt dat er voldoende potentie inzit. De tool zal iedere organisatie die crisismanagement serieus neemt enorm kunnen ondersteunen. Op diverse manieren.