Dictator gezocht!

Nee, we hebben het hier over de oorspronkelijke betekenis van het woord; stammend uit de Romeinse tijd. Een dictator; iemand die tijdens een crisissituatie tijdelijk de absolute macht kreeg van de Senaat. Wanneer de crisis voorbij was, trad de dictator vrijwillig af en ging de macht weer terug naar de Senaat. De Romeinen wisten het al; een lijnmanager en een crisismanager zijn in de regel verschillende type personen.

Een lijnmanager dient te denken in relaties op lange termijn; personeel zo te motiveren dat zij langdurig hun werk zo goed mogelijk doen. In een crisis... bestaat geen lange termijn! Een crisisleider moet maatregelen nemen zonder uitgebreide discussie of dat wel de juiste beslissing is. Knopen doorhakken waarbij mensen voor het hoofd worden gestoten. Het woord van de crisisleider is wet met als enig doel de crisis te overwinnen en te overleven. 

In een notendop is hier een belangrijke oorzaak van de huidige economische crisis aangestipt. Het is voor regeringsleiders (lijnmanagers!) eenvoudigweg niet mogelijk afdoende maatregelen te nemen om de crisis te bezweren. Zij hebben andere, lange termijn, belangen zoals een politieke achterban en aanstaande verkiezingen. De Europese Centrale Bank als dictator graag!

Goed, een crisisleider dus. Iemand vooraf geselecteerd op het vermogen snel beslissingen te kunnen nemen. Deze door te kunnen drukken. Iemand met lef. Iemand die tijdens de crisis de “absolute macht” heeft. Onomstreden. Heeft u binnen uw organisatie al iemand op het oog voor de crisis van morgen?