Uitwijkgeeltjes

Zomaar een balie bij een, zelfbenoemde, publieksvriendelijke gemeente. Ik loop naar een klantvriendelijk apparaat, geeft aan voor welke dienst ik kom en krijg een mooi geprint ticket met de tekst "Balie F : volgnummer 23". Heel handig, werkt als een zonnetje. Over nagedacht, denk ik nog. Daar word ik altijd vrolijk van; als ergens over is nagedacht. Er is dan ook een flinke werkgroep mee bezig geweest, bleek later. Glimlachend wacht ik op mijn beurt. Totdat de printer het begeeft. Het effect is.... gigantisch. De wachtende klanten (veel!) weten niet meer aan welke balie paspoort of rijbewijs kan worden verlengd, laat staan wanneer aan de beurt. Weeffoutje van de werkgroep.

Het vervolg is hilarisch. Met amateuristische geeltjes, veel gevloek door lange wachtrijen (want uiteraard gedurende de avondopenstelling vlak voor de vakantietijd: Murphy!) en een toontje lager wat betreft de publieksvriendelijkheid kroop de gemeente terug in haar schulp. Nog net geen briefje op de voordeur. "Wegens omstandigheden gesloten, voor dringende zaken kunt u naar onze buurgemeentes".

Zo’n onnozel printertje…zomaar een onbekend kritisch component in het bedrijfsproces! Het geeft overduidelijk aan van welke, in eerste instantie onbelangrijke, componenten een organisatie afhankelijk kan zijn. Natuurlijk dacht ook deze gemeente een flexibele instelling te hebben en in te kunnen spelen op onverwachte omstandigheden. Dat viel dus tegen.

Nu betreft bovenstaande ervaring uiteraard een beperkte impact. Maar let wel; in het groot is het niet anders! Dan vertaalt "de flexibele instelling" zich in een crisisplan.

Ah, zo zegt u, wij hebben een crisisplan. Wij hebben daar wel degelijk over nagedacht; dus dit gaat ons niet overkomen!

Vooropgesteld; het is goed om een crisisplan te hebben. Daarmee heeft u al een voorsprong op een behoorlijk deel van uw collega’s en concurrenten. Mits… het actueel en compleet is! Dat betekent dat u goed inzicht heeft in uw bedrijfsprocessen en in de kritische componenten binnen die processen. Dat ook regelmatig toetst en herijkt, op een steeds gedetailleerder niveau.

Hoeveel scenario's u ook bedenkt; de crisis van morgen komt altijd uit onverwachte hoek. Met die zekerheid in het achterhoofd is het minste wat u kunt doen de bedrijfskritische componenten in beeld hebben. Maar dat heeft u, zei u al.