Voorkomen is beter dan failliet

Een regulier bezoek aan de tandarts is de gewoonste zaak van de wereld. Liefst twee maal per jaar voor controle in de stoel. Ook de jaarlijkse periodieke keuring voor de auto vinden we heel normaal, verplicht zelfs. Logisch; het is goed om regelmatig te controleren of alles nog naar behoren werkt. We lopen immers een grotere kans op (blijvende) schade als we deze routines verzuimen. De gevolgen van een versleten rem kunnen groot zijn.

Opvallend genoeg is die vanzelfsprekendheid van controle en oefenen in het bedrijfsleven veel minder aanwezig. Een jaarlijkse health check van de organisatie wordt zelden in de jaarplannen benoemd. Laat staan uitgevoerd! Ja, de BHV oefening, daar willen we nog wel aan. Het gaat dan om levens van mensen, nogal van belang. Maar oefenen op het overleven van uw organisatie? Het voelt op zijn minst als gedoe, kost tijd of er wordt eenvoudigweg in het geheel niet aan gedacht. Een gedegen voorbereiden op een mogelijke crisissituatie? Dat doe je maar in je eigen tijd!

Veel organisaties nemen dus bewust het risico onvoorbereid een crisis te ondergaan. Zelfs praktijkvoorbeelden van crisis situaties in de krant lokken meestal dezelfde reactie uit: "Dat overkomt ons niet". 

Bent u echt klaar voor de crisis van morgen?