De jeugd heeft de toekomst

De Hogeschool Windesheim biedt de minor Concept & Creation. De minor is een samenwerking tussen de ICT-opleidingen en de opleiding Communicatie.

Studenten werken in de minor aan een digitaal concept voor een voor hen bekend probleem. Een online campagne, een website, een mobiele toepassing, crossmedia-toepassingen (combineren van digitale en traditionele media), een game, interactieve TV & online video of een sociale media toepassing. Hierbij streven de student ernaar dat het eindproduct zo in de markt kan worden gezet.

Studenten werken in een multidisciplinaire teams uit verschillende opleidingen die elk hun eigen expertise inbrengen. Denk aan Informatica, Commerciële Economie, Communicatie, Business IT and Management en Industrieel Product Ontwerp. Samen formuleren ze de doelstelling en werken ze vanuit hun eigen discipline aan het concept.

De opdrachten kunnen zeer verschillend van aard zijn. Er zijn eigenlijk maar twee eisen: het moet om digitale media gaan en een werkend (prototype-) product opleveren. Denk aan een site, app, game, social media-toepassing, etc.

Halverwege de minor tijdens een Dragon's Den sessie met Aresz presenteren alle groepen twee concepten. Deze concepten worden getoetst en gewogen op haalbaarheid en commercieel inzicht. Na de sessie kiezen de studenten één concept waar ze de rest van de minor mee verder werken. Aan het eind van de minor presenteren alle groepen het hun creatie en volgt een eindbeoordeling.