Weg met die planning

Projectplanningen en Agile principes staan vaak onnodig lijnrecht tegenover elkaar. Dit duidelijk zichtbaar bij organisaties waar agile ontwikkelteams onderdeel uitmaken van meer traditionele project structuren. Opdrachtgevers verwachten hier nog vaak gedetailleerde planningen voor lange termijn resultaten. Vaak tot grote frustratie van de Agile product owner. Dit roept de vraag op of het wel wenselijk is om detail planningen af te geven, omdat anders het agile gedachtengoed niet wordt gerespecteerd.

100% agile organisaties bestaan niet. Dat betekent niet dat op teamniveau niet Agile gewerkt kan worden, maar betekent ook niet dat op teamniveau de traditionele besturingsmiddelen genegeerd kunnen worden. Natuurlijk is het efficiƫnter als de hele organisatie Agile denkt en werkt, maar dat is vooralsnog een utopie.

Het Agile Manifesto stelt dat plannen (en planningen) ondergeschikt zijn aan de noodzaak om in te spelen op veranderingen. Je zou kunnen stellen dat planningen overbodig zijn als teams elke dag zo effectief mogelijk werken aan het op dat moment meest relevante product. Maar juist in organisaties waar Agile teams onderdeel uitmaken van traditionele structuren kunnen planningen worden gebruikt om een brug te slaan tussen twee werelden. Opdrachtgevers moeten zich hierbij nadrukkelijk realiseren dat het maken van planningen geen doel op zichzelf is. Dat is geen Agile principe, maar is ook bij Prince2 gemeengoed. Agile teams zouden het opstellen en delen van planningen meer moeten beschouwen als een communicatievorm om stakeholders regelmatig te informeren over de richting van het team, waarbij organisatie doelen en verwachtte teamresultaten met elkaar in verbinding worden gebracht.