Beter beginnen en duurzaam stoppen.

De vis wordt duur betaald
— Kniertje (uit: Op hoop van zegen)

Projecten kenmerken zich meestal door een duidelijke kop en staart. Aresz is er van overtuigd dat juist in deze benadering veel projecten niet succesvol kunnen zijn.

Projecten komen veelal moeilijk van start (de kop). Ze blijven hangen in planvorming en steeds verder willen concretiseren van de aanpak en verwachtte resultaten. Als een project dan eenmaal van start gaat, dan blijkt de praktijk toch weerbarstiger en moet het plan meteen weer worden bijgesteld. 

Aresz gelooft dat er een goed plan ten grondslag moet liggen aan de start van het project, maar dat er vooral sprake moet zijn van ondernemerschap (lef) om het project te beginnen. 

In tegenstelling tot een moeizame start wordt het einde van projecten (de staart) vaak een overhaaste snelle beslissing. Het project is op papier succesvol opgeleverd. Iedereen wil weer door met zijn dagelijkse werk. De stuurgroep en projectmanager krijgen decharge. Na afronding ontstaat echter een steeds groeiende ontevredenheid over de echte bijdrage van het project aan de organisatiedoelen.

Aresz start een project met het einddoel in zicht en dit doel rijkt verder dan de directe beoogde projectresultaten. We werken altijd met het oog op de lange termijn. De projectdoelen worden hierbij blijvend getoetst en dat vraagt om een zeer wendbare projectorganisatie.

Dit alles lijkt misschien eenvoudig, maar blijkt in de praktijk zeer complex. Wilt u ook eens sparren over hoe ook uw projecten beter kunnen beginnen en duurzaam stoppen? Neem dan contact met ons op.