Modernisering van de rechtspraak

Modernisering van de rechtspraak

De rechtspraak ontkomt niet meer aan digitalisering. De papieren dossiers op de bureaus van de rechters en griffiers maken plaats voor digitale dossiers. Advocaten hoeven niet meer te zeulen met stapels papier en krijgen de beschikking over een online dossier waarin stukken makkelijker en sneller kunnen worden toegevoegd, geraadpleegd en uitgewisseld. De burger krijgt de mogelijkheid om online te procederen, vergelijkbaar met het digitaal indienen van de belastingaangifte, het online boeken van vakanties en internetbankieren. Zaken die in onze digitale samenleving inmiddels doodnormaal zijn.