Politie | Uitfaseren Regionale Rekencentra

Aresz realiseert structurele besparing van ruim 2 miljoen euro per jaar

Programma Uitfaseren Regionale Rekencentra

De Nederlandse Politie heeft haar ICT inmiddels grotendeels centraal ondergebracht. Ieder korps had van oudsher ook nog een eigen rekencentrum waar zogenaamde korps specifieke diensten werden aangeboden. Het project Uitfaseren Regionale Rekencentra had als doel het terugdringen van de ICT beheerlast door het uitfaseren van deze rekencentra in Noord- en Oost Nederland.

In iets meer dan een jaar heeft Aresz acht decentrale rekencentra ontmanteld. In deze rekencentra waren nog ruim 200 bijzondere servers actief met ruim 1.500 werkplekken. Om de beheerlast terug te dringen is ruim 80% van de servers daadwerkelijk gestandaardiseerd en gesaneerd. In een aantal gevallen is daarvoor het werkproces in het politie korps aangepast. De gerealiseerde besparing bedraagt jaarlijks circa 2 miljoen euro.