Modernisering van de rechtspraak

Aresz werkt bij de rechtspraak aan de toekomst van onze rechtstaat.

Programma Kwaliteit en Innovatie: modernisering van de rechtspraak

De rechtspraak ontkomt niet meer aan digitalisering. De papieren dossiers op de bureaus van de rechters en griffiers maken plaats voor digitale dossiers. Advocaten hoeven niet meer te zeulen met stapels papier en krijgen de beschikking over een online dossier waarin stukken makkelijker en sneller kunnen worden toegevoegd, geraadpleegd en uitgewisseld. De burger krijgt de mogelijkheid om online te procederen, vergelijkbaar met het digitaal indienen van de belastingaangifte, het online boeken van vakanties en internetbankieren. Zaken die in onze digitale samenleving inmiddels doodnormaal zijn.

Aresz is actief binnen het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI) en werkt bij de Rechtspraak aan de nieuwe digitale manier van werken, de implementatie binnen de gerechten en de ontwikkeling van het nieuwe systeem.

Digitaliseren én innoveren

De digitalisering van de rechtspraak past goed binnen de ambitie van de overheid waarbij burgers en ondernemers in 2017 al hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. De Rechtspraak werkt daarbij samen met onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, de advocatuur en het Openbaar Ministerie.

Naast digitalisering speelt de vereenvoudiging van de procedures binnen het burgerlijk- en bestuursrecht een minstens zo belangrijke rol. Het uiteindelijke doel is om de rechtspraak begrijpelijker en toegankelijker te maken waardoor rechtszaken sneller worden afgehandeld en betrokkenen weten dus sneller waar ze aan toe zijn.

Programma KEI

Het programma KEI is ingericht om de komende jaren geleidelijk het digitaal procederen in te voeren en tegelijkertijd de rechtspraak waar mogelijk te vereenvoudigen. Vereenvoudigen, omdat het ingewikkelder is om verschillende processen te automatiseren, maar vooral ook vereenvoudigen voor de rechtzoekende, de klant. In een aantal deelprogramma’s wordt nagedacht en uitgewerkt hoe met innovatie en digitalisering de rechtspraak toegankelijker, gebruiksvriendelijker en begrijpelijker kan worden gemaakt voor de buitenwereld.

De digitalisering van de rechtspraak gaat de komende jaren stapsgewijs. De Rechtspraak heeft bewust gekozen om het ICT systeem te bouwen volgens een ontwikkelgerichte aanpak, de scrum/agile methodiek. Deze methode richt zich op kortcyclische ontwikkelperioden waarin in korte tijd producten worden opgeleverd die gebruikers toetsen. Ook externe gebruikers worden hierbij betrokken. Dit zorgt er voor dat het uiteindelijke product aan de verwachtingen voldoet. Ook de invoering van de nieuwe werkwijze en het nieuwe systeem binnen de gerechten gaat stapsgewijs. Hierbij hebben de eindgebruikers een belangrijke rol. Bij de inrichting van het programma KEI is goed gekeken naar voorbeelden uit het buitenland zoals in Estland, Noorwegen, Oostenrijk en Singapore waar men ook de rechtspraak aan het digitaliseren is.

Resultaatmanagement: hoe doen we dat?

Digitalisering is geen doel op zich. Het is een middel om klanten meer inzicht, betere doorlooptijden en meer transparantie te bieden. We stellen de klant centraal in alle facetten van het programma zodat de blik van buiten een sturende invloed op de aanpak heeft.

We gebruiken een ontwikkelaanpak. Zowel bij de voor digitalisering noodzakelijke ICT-projecten als in de implementatie hanteren we een ontwikkelgerichte aanpak. Scrum kan daarbij een goede methodiek zijn, maar ook andere ontwikkelmethoden. We geloven in de stapsgewijze en veranderkundig verantwoorde weg, waarbij medewerkers veel invloed hebben op de manier waarop resultaten bereikt worden. De kracht van een pragmatische en lerende veranderaanpak.

Veranderkundige aanpak hoort bij digitalisering. Digitalisering is een grote verandering in een organisatie, voor zowel medewerkers als management. Dat betekent dat het cruciaal is de ontwikkeling en implementatie van een digitaliseringstraject op een veranderkundig verstandige manier aan te pakken. We gebruiken onze verandermanagementervaring en -aanpak om dit in goede banen te leiden. Zodat onze klanten de beoogde voordelen aan het einde van het traject ook daadwerkelijk kunnen incasseren.