Privacyverklaring Aresz B.V.

Aresz B.V. gevestigd te Utrecht aan Weg der Verenigde Naties 1, hierna te noemen ‘Aresz’ verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

Aresz kan persoonsgegevens van websitebezoekers of (potentiële) klanten en kandidaten verzamelen. Aresz gebruikt deze persoonsgegevens alleen voor de in deze Privacyverklaring omschreven doelen. Deze Privacyverklaring bevat informatie over onder andere de grondslag en het doel van gegevensvastlegging, het gebruik van cookies en de rechten die u ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Heb je nog vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Aresz de privacy van klanten en relaties waarborgt? Neem dan contact op met Dorien Groesz, functionaris gegevensbescherming.

1. Bedrijfsgegevens

Aresz B.V.
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT Utrecht
Telefoon: 06 244 225 22
Email: officemanager@aresz.nl
KvK-nummer: 56224311

2. Doel

Aresz verzamelt en verwerkt persoonsgegevens over (potentiële) klanten voor onderstaande doeleinden.

  • Het leveren van diensten

  • De professionalisering van de bedrijfsvoering en dienstverlening

  • Het verwerven van potentieel nieuwe medewerkers

  • Het onderhouden van (potentiële) klantrelaties

3. Bewaartermijn persoonsgegevens

Aresz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit betekent dat de bewaartermijn gelijk is aan de tijd die nodig is om diensten te kunnen verlenen, het moment waarop u vraagt uw persoonsgegevens te verwijderen of er een andere aanleiding is om uw gegevens te verwijderen.

4. Gebruik van cookies

Een cookie is een klein stukje tekst dat een website opslaat in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt. Wij gebruiken deze cookies die op uw harde schijf worden geïnstalleerd zodat u onze website op een goede manier kunt gebruiken. De meeste browsers bieden de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Het niet accepteren van cookies kan ervoor zorgen dat u bepaalde functionaliteiten van de website niet kunt gebruiken. 

5. Beveiliging van persoonsgegevens

Aresz vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beschermd worden en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot de medewerkers die namens Aresz invulling geven aan dienstverlening aan u. Deze personen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via officemanager@aresz.nl.

6. Recht op inzage, correctie en verwijdering en meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)

U heeft ten allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Om gebruik te maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid kunt u bij Aresz een verzoek indienen om uw persoonsgegevens die wij van u bezitten naar u te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens sturen naar officemanager@aresz.nl. U heeft tevens het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt uw verzoek tot intrekking of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar officemanager@aresz.nl

7. Recht op klacht indienen

Vragen over de omgang met onze website, deze Privacyverklaring, andere verzoeken of eventuele klachten kunt u indienen via officemanager@aresz.nl.