YWork

Het YWork programma ontwikkelt Young Professionals tot dé management professionals van morgen.  Het programma bestaat uit een combinatie van praktijkervaring, training en actieve coaching. De YWorkers doorlopen één of meerdere opdrachten waarbij ze intensief worden begeleid door senior professionals.

 

Neem nu contact op

Wil je eens kennismaken met YWork? Neem dan nu contact met ons op.

WHY Generatie Y

Bedrijven zijn veelal terughoudend in het aannemen van starters op de arbeidsmarkt. Hierbij vergeten ze de vele voordelen die jonge gedreven professionals meebrengen. Young Professionals zijn veelal productiever en bekend met nieuwe technologieën.

Bedrijven kunnen zich niet langer veroorloven twee jaar uit te trekken voor de implementatie van nieuwe systemen, technieken of processen. Ontwikkelingen (technisch en sociaal) volgen elkaar in steeds hoger tempo op. Bedrijven willen dynamiek binnen de organisatie om deze snelle veranderingen te kunnen bijbenen. Ze moeten anticiperen op toekomstige uitdagingen. Door Young Professionals in te zetten, kan een organisatie sneller veranderen en vernieuwen. De inzet van ‘jong bloed’ als instrument van verandering en vernieuwing! 

Het werken met Young Professionals is ronduit een verademing. Het valt simpelweg niet te ontkennen dat het jeugdige, het nieuwe, het frisse een beweging in gang kan zetten die een boost veroorzaakt bij collega’s die in aanraking komen met het enthousiasme van een Young Professsional.
— Bart de Jong
“De Young Professionals van YWork zorgde vanaf hun eerste werkdag voor nieuw elan in onze organisatie. Inspirerend voor elkaar.”
— Bram de Wind, Rijksoverheid Den Haag
“Het lukte ons maar niet om jonge mensen aan ons bedrijf te verbinden. Met YWork waait er weer een frisse wind door onze organisatie.”
— Mia, Pensioenbedrijf Breda

HET YWORK PROGRAMMA

Elke dag beter door leren en ervaren

Iedereen wil toch elke dag beter worden? Zeker aan het begin van je carriere heb je de behoefte om veel van de wereld te zien. Hoe werken organisaties? Wat is jouw rol en hoe haal je het maximale uit jezelf en je omgeving?

Het YWork programma bestaat uit een combinatie van praktijkervaring en training. De YWorkers doorlopen één of meerdere opdrachten waarbij ze intensief worden begeleid door senior professionals. Een uitgebreid trainingsprogramma (Management & Organisatie, Prince2, Scrummaster, Communicatie, Onderhandelingsvaardigheden, Motiveren, ...) maakt onderdeel uit van het programma.

Ruimte om te leren

Leren is vooral doen. Een typisch YWork project levert voor onze klant direct toegevoegde waarde op, maar er is ruimte om te leren en een foutje te maken.Die ruimte zit in de urgentie of importantie van het project. 

Duur van het programma

Afhankelijk van de achtergrond van de YWorker, de opdracht en het gewenste uitstroomniveau wordt een maatwerk programma samengesteld. De programmaduur varieert van minimaal 6 maanden tot maximaal 2 jaar.

Zodra het programma is afgerond kunnen klanten onze YWorkers kosteloos een baan aanbieden. Maar let op! YWorkers zijn kritisch, dat leren wij ze iedere dag. Dus klanten moeten hun best doen om de YWorkers voor zich te winnen. 

YWork Academy

Onze YWork Academy is een volwaardig trainingsprogramma en richt zich op vier pijlers.

  1. Management & Organisatie

  2. Mens en Werk

  3. Vakinhoud

  4. Actuele thematiek

De trainingen worden verzorgd door gerenommeerde trainingsbureaus en specialisten met ruime praktijkervaring.


HOE ZIET EEN YWORK DAG ER UIT?

Middel+38@3x.png

YWorkers willen graag leren. In de praktijk, tijdens de opdracht bij de klant, maar ook tijdens de vele leermomenten samen met collega's en ervaren professionals. Omdat we allemaal bij andere klanten aan de slag zijn, ontmoeten we elkaar op vaste dagen in de maand en met enige regelmaat ook 's avonds. 

We hebben een prachtig kantoor in het centrum van Utrecht, maar de YWorker werkt vooral daar waar successen worden gerealiseerd, bij onze klanten. Dit betekent dat we ons ook aanpassen aan de klant want YWorkers zijn maximaal flexibel. 

DE PERFECTE KLUS?

We worden gelukkig van complexe digitalisering- en automatiseringsvraagstukken. Dat vraagt van onze YWorkers flexibiliteit, creativiteit en ondernemerschap. Wij geloven in een goede mix van commitment voor succes, kansen zien, risico's durven nemen en... plezier.

Organiseren en coördineren van verbeteringen, het maken van en sturen op plannen en het implementeren van veranderingen. Dat vinden wij leuke opdrachten.. De perfecte klus? Dat bepaal je zelf. Jij hebt de regie over je eigen ontwikkeling.

Achtergrond

Onze YWorker is de management professional van morgen. Hij/zij beschikt niet altijd over de meest logische opleiding, maar wel over het juiste niveau, is ambitieus, communicatief vaardig en beschikt over een dosis gezond verstand. YWorkers leren snel, verdienen een kans en brengen nieuw elan binnen organisaties.

DIGITALE GENERATIE

De huidige jonge generatie is opgegroeid met internet en gewend aan het denken in netwerken, terwijl gevestigde bedrijven nog vaak heel hiërarchisch zijn georganiseerd. Juist die hiërarchieën zorgen voor stroperige besluitvorming en beletten vaak dat goede ideeën de top bereiken. Jongeren zijn dat niet gewend. Online discussieert iedereen immers op basis van gelijkwaardigheid en is het de inhoud die telt. Deze generatie stuurt dus net zo makkelijk een mailtje naar de voorzitter van de raad van bestuur als naar de receptie.